Kontakt

info@krim.sk 0917 777 027

Fakturačné údaje

KRIM, s.r.o.
Komenského 2233/57,
010 01 Žilina

IČO: 47 592 613
DIČ: 20 24 00 96 80
IČ DPH: SK 20 24 00 96 80

Bankové spojenie

Fio banka

Č.ú.: 2201019639/8330

Swift: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK8083300000002201019639